Profaxtion IT Solutions

Consultancy / Projectmanagement / Managed Services

Profaxtion Goes Green

Photo Voltaïsche Zonnepanelen
Elektriciteit wordt op verschillende manieren geproduceerd, via de oude traditionele kolenverbranding, kernenergie, wind, en zon.
Er worden verschillende manieren ontwikkeld om elektriciteit op milieubewuste manier op te wekken, zo wordt nu onderzocht hoe op basis van getijden in de zee elektriciteit opgewekt kan worden.

Ook wij van Profaxtion willen een positieve bijdrage aan het milieu leveren. Onlangs zijn hiervoor enkele zonnepanelen (PV-Panelen) op het kantoordak geplaatst. De opgewekte elektriciteit zal vooral voor eigen gebruik worden geproduceerd, wanneer er overcapaciteit is zal dit aan het elektriciteitnet worden teruggeleverd.

In onderstaand tabel kunt u een indruk krijgen wat wij aan elektriciteit produceren. De hoogte van de opgewekte elektriciteit word door diverse factoren beïnvloed. Zoals:

  • De stand van de panelen (0° Zuid);
  • De hellingshoek van de panelen (36°);
  • De hoeveelheid zonlicht dat op de panelen schijnt (stand van de zon)
  • Maar ook het weer kan een positieve of negatieve werking veroorzaken.

Mocht u meer interesse in de meetwaarden hebben dan kunt u onze publieke site van Omnikportal bezoeken.

Opgewekte energie via PV-panelen

 

Nu opgewekt Vandaag Maand Jaar Totaal

Trees Planted

Carbon Offset