Profaxtion IT Solutions

Consultancy / Projectmanagement / Managed Services

Algemene Voorwaarden

Met ingang van 01 januari 2010 zijn als Algemene Voorwaarden van Profaxtion IT Solutions de ICT-Office voorwaarden van toepassing. Deze ICT-Office voorwaarden zijn van kracht op al onze transacties en leveringen alsmede op al onze diensten. De ICT-Office voorwaarden vervangen onze eerdere leveringvoorwaarden. De ICT-Office voorwaarden zijn op 14 januari 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

U kunt hier een exemplaar van deze voorwaarden downloaden.