Profaxtion IT Solutions

Consultancy / Projectmanagement / Managed Services

Consultancy

Profaxtion ICT Consultancy

Een ICT probleemvraagstuk heeft een antwoord nodig. Profaxtion kan u ondersteunen bij het beantwoorden van deze vraagstuk.

Profaxtion ondersteund organisaties bij opzet, inrichting, beheer en exploitatie van bedrijfsbrede en betrouwbare ICT infrastructuren.

De tempo waarmee nieuwe technologiën voor het voetlicht treden, zoals bijvoorbeeld webservices, maar ook termen als outsourcing en de kracht waarmee deze nieuwe technologiën en termen in de markt worden gezet, is kennis van en inzicht in de inzet van deze nieuwe ICT technologiën noodzakelijk zodat ook uw onderneming optimaal kan profiteren van een technologische voorsprong.

Profaxtion is een leverancier-onafhankelijke dienstverlener met die kennis en inzicht, die de complexiteit van nieuwe ontwikkeling in de ICT terugbreng tot de juiste proporties.

Bij het bepalen van de juiste advies kijken we vanuit 3 invalshoeken naar het vraagstuk.

  • Organisatie invalshoek

    Het introduceren van nieuwe producten of diensten is het voor onze opdrachtgevers van groot belang om te weten wat de impact is op de bestaande IT middelen en het beheer. Veranderingen moeten zodanig ingepast worden dat de kosten en baten in verhouding blijven.

  • Implementatie invalshoek

    Heeft u uw product/dienstverleningpakket bepaald en u heeft behoefte aan ICT pakketimplementaties.

  • Operationele invalshoek

    De IT communicatiestromen van de opdrachtgever zijn actief en migratie scenarios naar nieuwe technologie en/of grotere systemen krijgen nu de aandacht. Het op peil houden van de beveiliging en het opbouwen en vastleggen van kennis in de ICT organisatie krijgt veel aandacht.

Deze adviezen kunnen een onderdeel van een business case vormen